ProvideCareMieke

 

Informatie en contact

Mieke Smeets

ProvideCareMieke

Mauritslaan 49

6129 EL Urmond

Tel: 06-19948165

Email: info@providecaremieke.nl

KvK-nummer ; 63743760

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProvideCareMieke is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ProvideCareMieke.

PRIVACY VERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is iedere website die persoonsgegevens verwerkt wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Dit is de privacyverklaring van ProvideCareMieke. In deze verklaring vind je welke gegevens ik verwerk en met welk doel.

Dit is de website van ProvideCareMieke uit Geulle, Nederland. ProvideCareMieke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leg ik uit wat dat inhoudt en waarom ik dat doe.

Contactgegevens:

info@providecaremieke.nl
https://www.providecaremieke.nl

Persoonsgegevens die ProvideCareMieke verwerkt

ProvideCareMieke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ProvideCareMieke verstrekt, bijvoorbeeld via het invullen van het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • email-adres;
  • telefoonnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ProvideCareMieke heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. ProvideCareMieke kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@providecaremieke.nl, dan kan ik de gegevens verwijderen.

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking persoonsgegevens

ProvideCareMieke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien. Ik verwijder 1 keer per jaar alle e-mails van een jaar of ouder.

Delen van persoonsgegevens met derden

ProvideCareMieke verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

ProvideCareMieke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ProvideCareMieke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ook plaatst ProvideCareMieke cookies die jouw surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld via Google Analytics. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op ProvideCareMieke worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders, zoals Booking.com of Bol.com, en/of social media-bedrijven.

Social media knoppen

Op ProvideCareMieke vind je social media buttons die het makkelijk maken voor zowel jou als voor mij om mijn informatie te delen op social media. De meeste social media kanalen werken met cookies. Daar heb ik geen invloed op. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen om te weten hoe zij met verzamelde informatie omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door je gegevens op de website achter te laten heb je toestemming gegeven om deze te verwerken. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ProvideCareMieke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging naar derden, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@providecaremieke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens bescherm? Dan is contact mogelijk via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Beveiliging van je persoonsgegevens

Ik vind de bescherming van jouw gegevens heel belangrijk en daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@providecaremieke.nl

Ik beveilig jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Mijn computer is beschermd met een wachtwoord.
  • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een  beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  •  Het beheer van www.providecaremieke.nl wordt door mij persoonlijk gedaan; niemand anders heeft toegang tot de gegevens.

 

Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Ik raad je daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.